User login

Languages

Apdrošināšana islamā

Klejojot pa SafariBooksOnline.com (priekšnieks iedeva neierobežotu pieeju, un izrādās, tas ir ļoti noderīgi), uzdūros grāmatai, kas saucas "Islamic Finance for Dummies". Tā kā skaudri apzinājos savu piederību uzrunātajai auditorijai, un topiks vispār pietiekoši interesants, nolēmu izšķirstīt. Un te ir šis tas, kas man likās interesants. Šobrīd šī grāmata ir mans vienīgais avots par islamu, tādējādi, за что купил, за то продаю.

Vēl viens interesants avots, kas varētu būt mazliet nopietnāks. 

Business Knowledge for IT in Islamic World: A complete handbook for IT Professionals

Ko islama pasaulē nozīmē bizness?

Viena no atšķirībām starp kristīgo un musulmaņu pasauli ir tā, ka islamā šariats (garīgais kodekss) regulē visas dzīves jomas, tai skaitā - biznesu. Saskaņā ar islamu, būt bagātam nav slikti, ja šī bagātība ir sasniegta šariatam atbilstošā veidā. Būtībā, darījums, kas veikts saskaņā ar šariatu, ir vēl viens veids, kā kalpot Allāham. 

Saskaņā ar šo garu, biznesa mērķis ir dot labklājību visām darījumos iesaistītajām pusēm, t.i., šariatam atbilstošs bizness ir sociāli atbildīgs. 

Vēl, man bija interesanti uzzināt, ka daudzi ar finansu un islama savietojamību jautājumi ir radušies relatīvi nesen - sākot ar pagājušā gadsimta 70-iem gadiem. Takaful jeb islamiskā apdrošināšana radās ap 1980. gadu. 

Vai islāms pieļauj risku mazināšanu?

Pirms lasīju šo grāmatu, šis jautājums man nemaz nebija ienācis prātā. Bet, kā noprotu, šis jautājums islama pasaules finansistiem un garīdzniecībai bija kopīgi jāatrisina. Jo - ja jau viss notiekošais ir Allāha griba, tad vai vispār drīkst darīt kaut ko, kas varētu to kavēt vai mazināt efektu?

Grāmatiņā bija minēts šāds piemērs no pravieša Muhameda dzīves: 

kādu reizi Muhameds redzējis, kā kāds beduīns pamet savu kamieli nepiesietu. Muhameds viņam jautāja: "Kāpēc tu nepiesēji savu kamieli?". Beduīns atbildēja: "Es paļaujos uz Allāha gribu." Muhameds atbildēja: "Varbūt Tu vispirms varētu piesiet savu kamieli, un tad paļauties uz Allāha gribu?"

No šī mazā stāstiņa var secināt, ka personīgo risku mazināšana nav pretrunā ar islama ticību. 

Kādas finansu darbības nav atbilstošas šariatam?

Pirmkārt, tā ir augļošana, jeb naudas aizdošana uz procentiem. Tiek uzskatīts, ka šādi darījumi nav godīgi, jo šādi bagātais izmanto nabadzīgā nelaimi savā labā; viņš nopelna naudu, neieguldot darbu un ne sevišķi riskējot. 

Otrkārt, islams aizliedz darījumus, kuros valda nenoteiktība (uncertainty based transactions). Šeit ir domātas divas situācijas: 

  • kad kāds no darījuma partneriem noslēpj svarīgu informāciju no otra. Piemēram, ja es pārdodu māju, kura savulaik tika cietusi plūdos, un tai ir bojāti pamati, tad, saskaņā ar šariatu, es nedrīkstu otrai pusei šo svarīgo informāciju noklusēt. 
  • kad abiem darījuma partneriem trūkst informācijas par darījuma objektu. Piemēram, nākotnes labības ražas pārdošana nav atļauta

Treškārt, šariats aizliedz azartspēles un kļūšanu bagātam ar veiksmi; bagātību vajag radīt ar piepūli.

Kāpēc tradicionālā apdrošināšana neatbilst šariatam?

Tāpēc, ka 

  1. nenoteiktības dēļ. Apdrošināšanas līgums ir pirkšanas līgums starp apdrošināšanas kompāniju un polises turētāju, bet tas nenosaka precīzu darījuma iznākumu, kas šariatā nav pieļaujams. Pirmkārt, apdrošināšanas gadījums var iestāties, un var neiestāties. Turklāt, ja apdrošināšanas gadījums notiek, atlīdzības izmaksas nosacījumi ir tik ļoti atkarīgi no dažādiem mainīgajiem, ka neviens īsti nevar iepriekš pateikt, vai un kas tiks izmaksāts. 
  2. "spēlēšana" ar prēmijām. Tradicionālā apdrošināšana atgādina azartspēles, jo ir atkarīgs no veiksmes. Ja ir maz apdrošināšanas gadījumu (mūsu gadījumā tā būtu bezsniega ziema transportlīdzekļu apdrošinātājiem - maz avāriju, maz izmaksu), vinnē apdrošinātājs, un klienti zaudē savas prēmijas. Ja ir daudz apdrošināšanas gadījumu, tad klienti vinnē, bet apdrošinātājam ir lieli zaudējumi. Lai arī apdrošināšanas gadījumos parasti "uzvarētāju" nav (jo klienti parasti arī maksā pašrisku, un parasti jau arī neviens negrib, lai viņam notiktu kaut kas slikts, par ko saņemt atlīdzību), tomēr, islama garīdzniecība tādos sīkumos neiedziļinās un uzskata, ka tradicionālajā apdrošināšanā ir azarspēles elements, un tā neatbilst šariatam. 
  3. naudas aizdošana uz procentiem. Parasti apdrošināšanas kompānijas nevis vienkārši tur saņemto prēmiju naudu savā kontā, bet iegulda to daudzmaz drošos finanšu instrumentos, t.i., aizdod uz procentiem. 

Takaful jeb islamiskās apdrošināšanas principi

Tā kā tradicionālā apdrošināšana neatbilst islama principiem, islama pasaulē tika radīts savs, šariatam atbilstošs apdrošināšanas veids - takaful. Vārds takaful ir cēlies no arābu vārda kafala, kas tulkojumā nozīmē "savstarpējā garantija". 

Atšķirībā no tradicionālās apdrošināšanas, kur līgums tiek slēgts starp klientu un apdrošināšanas kompāniju, takaful gadījumā dalībnieks ziedo naudu apdrošināšanas "kopējā kasē", un tad, ja iestājas apdrošināšanas gadījums, saņem palīdzību no šīs kases. 

Tradicionālās apdrošināšanas gadījumā samaksāto prēmiju īpašniece ir apdrošināšanas kompānija; takaful gadījumā prēmijas pieder "kopējās kases" dalībniekiem. Kompānija, kas rada un piedāvā šo servisu (tā saucamais takaful operators), ir šīs naudas apsaimniekotāji, un, saskaņā ar šariata likumiem, viņiem ir tiesības uz atlīdzību, kas ir ierobežota - atkal saskaņā ar šariata principiem (ja nemaldos, līdz 40% no peļņas). 

Vismaz formāli takaful operators netiek radīts ar mērķi iegūt peļņu; tomēr, lai atmaksātu kompānijas dibinātāju ieguldījumu, tiem regulāri tiek maksātas fiksētas maksas (saskaņā ar šariata principiem, mūsu dividenžu izmaksa nebūtu atļauta, jo neatbilst noteiktības principam. 

Vēl viens svarīgs fakts ir tas, ka, finansu gada beigās takaful dalībniekiem tiek izmaksāta arī daļa no "kopējās kases" atlikuma. Tāpat, ja "kopējā kase" nonāktu naudas trūkumā, tad dalībnieku pienākums būtu papildināt to (praksē takaful operatori risina šādas situācijas, aizņemoties bezprocentu kredītu no dibinātājiem, un atgūstot zaudējumus, pēc tam palielinot ziedojumus).

Vēl viena interesanta takaful iezīme - katru takaful operatoru pārrauga šariata komisia (sharia board), kas sastāv no garīdzniecības pārstāvjiem

Atšķirības starp takaful un tradicionālo apdrošināšanu 

Apkopojot atšķirības starp tradicionālo apdrošināšanu un takaful:

  Tradicionālā apdrošināšana Takaful
Līgums Pirkšanas/pārdošanas līgums starp klientu un apdrošināšanas kompāniju Līgums atkarīgs no apdrošināšanas modeļa (wakala jeb klienta/aģenta modelis, jeb mudaraba jeb partnerības modelis)
Kas ir atbildīgs par risku Kompānija ir atbildīga par polises turētāja risku (t.i., tā maksās atlīdzību) Katra polises turētāja risks tiek sadalīts starp pārējiem polises turētājiem
Kompānijas investīcijas Saņemto prēmiju investēšana netiek ierobežota Saņemtās prēmijas drīkst tikt investētas tikai atbilstoši šariata likumiem
Kas saņem atlikumu Viss atlikums pieder apdrošināšanas kompānijai Atlikums, kas nav izmaksāts atlīdzībās, tiek sadalīts starp polises turētājiem 
Kas ir atbildīgs, ja izmaksājamās atlīdzības pārsniedz saņemtās prēmijas Apdrošināšanas kompānijai šādas izmaksas jāveic no savas kabatas Polišu turētājiem ir jāpapildina kopējā kase. Praksē šādas situācijas tiek risinātas tādējādi, ka dibinātāji nodrošina bezprocentu aizdevumu.

Apdrošināšanas produkti

Cik uzmetu aci, nedzīvības (t.i., transportlīdzekļu, īpašuma, ceļojumu, u.c.) apdrošināšanā viss ir stipri līdzīgi kā mums. Ziedojums, tāpat kā prēmija mums, ir atkarīga no tādiem faktoriem kā vadītāja vecums, iepriekšējā atlīdzību vēsture (piemēram, skatījos vienu AAE kompāniju, Noor Takaful, un konstatēju, ka vismaz AAE nav LTAB sistēmas, kā ir pie mums - tur, līdzīgi kā vismaz pāris gadus atpakaļ bjia Krievijā, no iepriekšējā apdrošinātāja ir jādabū apliecinājums, ka atlīdzības nav bijušas (un šariats liedz samelot, he he)), automašīnas marka, modelis, un vecums, u.t.t.. Lielākas atšķirības ir dzīvības apdrošināšanas jomā, bet tur savus pētījumus pārtraucu. 

 

Nobeigumā

Jāatzīst, ka šie principi ir simpātiski. Kā tas darbojas praksē, grūti spriest, un būtu interesanti, ja kāds zinošāks padalītos. To, ka skaistas sociālās vienlīdzības idejas ir viegli izčakarēt, ir pierādījis PSRS krahs, tāpēc negribu tā akli visam noticēt. Līdzvērtīgi, man liekas, ka ļoti svarīga ir ne tik daudz forma, bet kompānijas vēlme būt sociāli atbildīgai, un no tā arī atkarīgs, kāds ir rezultāts. Bet, man bija interesanti lasīt par islamiskās apdrošināšanas principiem, jo tas parāda, ka "var arī tā".

Komentāri

Pievienojiet komentāru

Plain text

  • HTML birkas nav atļautas
  • Interneta lapu un e-pastu adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Automātiska rindu un rindkopu veidošana
  • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos ciparus
Error | Kaspara Omula mājas lapa
Enter your Kaspara Omula mājas lapa username.
Enter the password that accompanies your username.

Kaspara Omula mājas lapa

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.